IV Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych – Radom 2021

Rozstrzygnięcie Triennale | Conclusion of the Triennial

Protokół
Jury 4 Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfrowych
– Radom 2021 w następującym składzie:
Marek Sibinsky – University of Ostrava (Czechy)
Rimma Milenkova – Sumy State University.
Waldemar Dolecki – Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
Aleksander Olszewski – UTH Radom
Adam Romaniuk – UTH Radom
w wyniku głosowania, do nagród nominowało:
w kategorii obraz statyczny spośród 52 uczestników (132 prac, w tym strona internetowa i 2 projekty koncepcyjne)
– Dominikę Surmacz
– Dorotę Bujak
– Elżbietę Styrkowicz
– Justynę Wolską
– Kamilę Walendykiewicz
– Katarzynę Pilic
– Katarzynę Stopkę
– Marcelinę Cedrzyńską
– Natalię Olszowy
– Paulinę Bobak
– Pawła Woźniaka
– Rafała Podsobińskiego
– Sebastiana Laszczyka
– Tomasza Frasońskiego
– Wiktorię Kruk

w kategorii obraz ruchomy – 35 uczestników (51 prac);
– Aleksandra Segieth
– Annę Karolinę Merechko
– Annę Paściak
-Jana Kukułkę
-Julię Woronowicz
– Magdalenę Pasek
– Mateusza Domeradzkiego
– Natalię Olszowy
– Natalię Szlęk
– Paulinę Wojciechowską
– Sofię Jackiewicz
– Wiktorię Kruk
– Wojciecha Kukuczkę
– Zuzannę Bodzoń
– Zuzannę Klarę Bardian

Decyzją Jury:
w kategorii obraz statyczny:
I miejsce zdobyła Justyna Wolska
II miejsce zdobyła Elżbieta Styrkowicz
III miejsce zdobył Dorota Bujak 

Wyróżnienie honorowe otrzymała Marcelina Cedrzyńska
Wyróżnienie honorowe otrzymała Katarzyna Stopka
Wyróżnienie honorowe otrzymał Rafał Podsobiński 

Wyróżnienie Jurora (Aleksander Olszewski i Waldemar Dolecki)
otrzymał Tomasz Frasoński

Wyróżnienie Jurora (Rymma Mylenkova) otrzymała Wiktoria Kruk
Wyróżnienie Jurora (Marek Sibinsky) otrzymała Paulina Bobak
Wyróżnienie Jurora (Adam Romaniuk) otrzymała Dominika Surmacz

W kategorii obraz dynamiczny:
I miejsce zdobyła Natalia Szlęk
II miejsce zdobył Mateusz Domeradzki
III miejsce zdobył Aleksander Segieth
Wyróżnienie honorowe otrzymała Natalia Olszowy
Wyróżnienie honorowe otrzymała Wiktoria Kruk
Wyróżnienie Jurora (Aleksander Olszewski) otrzymała Antonina Jasztal
Wyróżnienie Jurora (Waldemar Dolecki) otrzymał Aleksander Segieth
Wyróżnienie Jurora (Rymma Mylenkova) otrzymała Natalia Szlęk
Wyróżnienie Jurora (Marek Sibinsky) otrzymał Jan Kukułka
Wyróżnienie Jurora (Adam Romaniuk) otrzymała Magdalena Pasek

W Triennale brali udział uczestnicy z Białorusi, Czech, Polski, Słowenii, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Wszystkie prace dostępne były w wersji cyfrowej w internecie pod adresem: https://triennale.uniwersytetradom.pl

Protocol
Jury of the 4th International Digital Media Triennial
– Radom 2021 composed of:
Marek Sibinsky – University of Ostrava (Czech Republic)
Rimma Milenkova – Sumy State University.
Waldemar Dolecki – Municipal Cultural Center „Amfiteatr” in Radom
Aleksander Olszewski – UTH Radom
Adam Romaniuk – UTH Radom
as a result of voting, nominated for the awards:
in the static picture category out of 52 participants (132 works, including a website and 2 concept designs)
– Dominika Surmacz
– Dorota Bujak
– Elżbieta Styrkowicz
– Justyna Wolska
– Kamila Walendykiewicz
– Katarzyna Pilic
– Katarzyna Stopka
– Marcelina Cedrzyńska
– Natalia Olszowy
– Paulina Bobak
– Paweł Woźniak
– Rafał Podsobiński
– Sebastian Laszczyk
– Tomasz Frasoński
– Wiktoria Kruk

in the dynamic picture category – 35 participants (51 works);
– Aleksander Segieth
– Anna Karolina Merechko
– Anna Paściak
– Jan Kukułka
– Julia Woronowicz
– Magdalena Pasek
– Mateusz Domeradzki
– Natalia Olszowy
– Natalia Szlęk
– Paulina Wojciechowska
– Sofia Jackiewicz
– Wiktoria Kruk
– Wojciech Kukuczka
– Zuzanna Bodzoń
– Zuzanna Klara Bardian

By the decision of the jury:
in the static picutre category:
The first place – Justyna Wolska
The second place – Elżbieta Styrkowicz
The third place – Dorota Bujak
The honorary mention – Marcelina Cedrzyńska
The honorary mention – Katarzyna Stopka
The honorary mention – Rafał Podsobiński
The Juror’s distinction (Aleksander Olszewski and Waldemar Dolecki) was given to Tomasz Frasoński
The Juror’s honorary mention (Rymma Mylenkova) – Wiktoria Kruk
The Juror’s honorary mention (Marek Sibinsky) – Paulina Bobak
The Juror’s honorary mention (Adam Romaniuk) – Dominika Surmacz

In the dynamic image category:
Natalia Szlęk won the first place
Mateusz Domeradzki won the second place
Aleksander Segieth won the third place
Natalia Olszowy received an honorary distinction
Wiktoria Kruk was awarded the honorary distinction
She received the Juror’s distinction (Aleksander Olszewski)
Antonina Jasztal
He received the Juror’s distinction (Waldemar Dolecki)
Alexander Segieth
The Juror’s distinction (Rymma Mylenkova) – Natalia Szlęk
The Juror’s distinction (Marek Sibinsky) – Jan Kukułka
The Juror’s distinction (Adam Romaniuk) – Magdalena Pasek

The Triennial was attended by participants from Belarus, the Czech Republic, Poland, Slovenia, Ukraine and the United Arab Emirates.
All artworks were available in a digital version on the Internet at: http://triennale.uniwersytetetradom.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close