IV Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych – Radom 2021

regulamin

IV MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MEDIÓW CYFROWYCH 
RADOM – 2021

Cel Triennale:
wymiana doświadczeń
promowanie młodych twórców
stworzenie forum do konfrontacji osiągnięć młodych twórców z wielu
środowisk akademickich Polski i zagranicy z zakresu mediów cyfrowych
Temat: CZAS
Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczne, ich absolwenci (z ostatnich 5 lat).
 • Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w każdej z dwóch kategorii.
 • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie prac na adres:triennale@uthrad.pl wraz z kartą zgłoszenia dostępną na stronie: https://triennale.uniwersytetradom.pl/wp-content/uploads/sites/23/2021/02/form_21.pdf.
 • Każda praca powinna być opatrzona opisem: tytuł pracy, rok powstania, technika, imię nazwisko i adres uczestnika oraz nazwa uczelni.
 • Nie pobiera się opłat wpisowych.
 • Organizator nie zwraca prac uczestnikom konkursu.
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do danej pracy, wyrażeniem zgody przez autora na publikację pracy (prac) oraz imienia i nazwiska, a także przetwarzanie jego danych do celów związanych z konkursem (z możliwością wglądu i edycji danych).
 • Prace bez karty zgłoszenia lub z kartą nie posiadającą wszystkich danych będą odrzucane.
 • Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
 • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 13 czerwca 2021 roku.
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich dla potrzeb wydawnictw bez wypłacania honorariów autorom
 • Prace do wystawy konkursowej wybierze Komisja Kwalifikacyjna.
 • Organizatorzy poinformują uczestników o zakwalifikowaniu ich prac.
 • Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej 4 Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfrowych – Radom 2021 w terminie do 1 czerwca 2021 r.
 • Decyzje oraz werdykt Jury są ostateczne.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Jury.
 • Organizatorzy zapewniają publikację zakwalifikowanych prac w Internecie.
 • Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej: 
www.triennale.uniwersytetradom.pl
 oraz 
www.media.uniwersytetradom.pl.
 • Planowana jest prezentacja wybranych prac w formie publicznych pokazów.
 • Organizator dla laureatów konkursu przewidział dyplomy honorowe oraz czyni starania o pozyskanie nagród.
 • Zdobywca Grand Prix 4 MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE MEDIÓW CYFROWYCH – Radom 2021 zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w Akademickiej Galerii Sztuki w roku 2022.
Kuratorzy Triennale:

Mariusz Dański

Kategorie zapisu cyfrowego:

obraz statyczny;
obraz ruchomy.

Warunki techniczne:
obraz statyczny:
 • każdy z twórców może nadesłać trzy prace wykonane w szeroko pojętej technologii cyfrowej, umożliwiające ich ekspozycję w wersji elektronicznej (krótszy bok 1000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, format JPEG, maksymalny rozmiar pliku 3 MB)
 • obraz ruchomy:
  dopuszczalne formaty: *.mp4 przesłany na adres: triennale@uthrad.pl
  (wetransfer.com)
Uwaga!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:
triennale@uthrad.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close